• ברוכים הבאים לאתר של חברת א.ד שרות והדרכה בבטיחות.
 • עדכונים בקרוב על קורסים שנפתחים החודש...
 • מעוניינים בשרותי בטיחות, הדרכות, רישיונות למלגזות, עבודה בגובה, בטיחות בבית ועוד... התקשרו אלינו: 052-3864141
 • 90%

  כיבוי אש


  כיבוי אש- מהות האש, שיטות כיבוי שריפה של חומרים מסוכנים מהי


  הגדרה של אש בעירה

  היא ריאקציה כימית המתחזקת את עצמה ויוצרת אנרגיה או מוצרים היכולים לגרום לריאקציות נוספות מאותו סוג.
  על פי הגדרה זו, בעירה היא ריאקציה אקזותרמית.
  שריפה היא תהליך חמצון מהיר, המתחזק את עצמו ומלווה ביצירת חום ואור בעוצמות שונות.
  הזמן הנדרש לריאקציה להתפתח קובע את סוג התהליך בו אנו מבחינים.
  בקצה האיטי מצוי תהליך ההחלדה, שבו הריאקציה איטית מכדי להבחין בה.
  בקצה המהיר מצויה התפוצצות כתוצאה מריאקציה מהירה מאוד של דלק וחומר מחמצן.
  ריאקציות אלה משחררות כמות אנרגיה גדולה בזמן קצר מאוד .
  הימצאותם של שלושה גורמים בסיסיים יחד עלולה להביא להתלקחות והתפשטות של אש.


  משולש האש

  fire
  חומר- מסוכן דליק מופיע בשלושת מצבי הצבירה, גז דליק, נוזל דליק, ומוצק דליק.
  חמצן- נמצא באוויר וריכוזו 21%
  חום- מקור אנרגיה חיצוני, חום ניתן ליצור מחיכוך, ניצוץ, או תגובה כימית בין חומרים.
  את עוצמת מקור ההצתה מבטאים בטמפרטורות. יחידות החום מבוטאות בקלוריות.
  את היחסים בין שלושת הגורמים מבטאים בעזרת משולש האש.
  חוסר של אחד המרכבים במשולש האש
  שימוש לא נכון במכשירי היוצרים חשמל.
  אי זהירות, שכחה או רשלנות. למשל: השארת אש דולקת, הצתה של מקור אש בסמוך לחומרים דליקים.
  איתני טבע,כגון: ברק, קרני שמש.


  אילו סוגי שריפות קיימים

  א.שריפת מוצרים דליקים - בסוג שריפה זה נכללים כל החומרים המוצקים שהם דליקים, כגון: עץ, בדים, גומי ועוד
  ב.שריפת נוזלים דליקים - בסוג זה נכללת כל משפחת הנוזלים הדליקים, כגון: בנזין, סולר, אלכוהול, זפת ועוד.
  ג.שריפת גז - בסוג זה נכללת כל משפחת הגזים הדליקים, כגון: מימן, אצטילן ועוד.
  ד.שריפת חשמל - כל שריפה שמעורב בה חשמל באופן פסיבי או אקטיבי היא בחזקת שריפת חשמל".
  ה.שריפת מתכות קלות - בסוג זה נכללות המתכות מגנזיום, ליתיום ואלומיניום ותרכובותיהם. 


  השיטות למניעה וכיבוי שריפה

  עקרון המניעה והכיבוי בכל סוג של שריפה מבוסס על "סילוק" אחד מתוך שלושת גורמי האש או הפרדתם.
  קיימות ארבע שיטות כיבוי והן:
  א .בידוד- מטרתה של שיטה זו היא לבודד את החלקים הבוערים מן החלקים הבלתי בוערים.
  שיטה זו מסלקת את גורם ה"חומר" (חומר דליק) מתוך שלושת גורמי האש. שיטה זו מקטינה את היקף השריפה.
  ב . השנקה - שיטה זו מטרתה להפסיק את אספקת החמצן לאזור הבעירה.
  עם הפסקת אספקת החמצן לאזור הבעירה, ייפסק תהליך השריפה בהדרגה. שיטה זו מסלקת את גורם החמצן משלושת גורמי האש. למשל: שפיכת חול, שימוש במטף כיבוי אש.
  ג. קירור - מטרתה של שיטה זו היא להוריד את רמת הטמפרטורה באזור הבעירה עד מתחת לנקודת ההתלקחות של אותו חומר.
  שיטה זו מסלקת את גורם ה"חום" משלושת גורמי האש. למשל: שפיכת מים.
  ד. הפסקת התהליך הכימי של שרשרת הבעירה - באמצעות שימוש בגזים ובאבקות מיוחדות לשרפות כדוגמת גז הלון, גז CO2 , קצף, ואבקת כיבוי.


  מטפי כיבוי אש

  מטף כיבוי אש הינו אמצעי נייד וזמין הנמצא ברכב , ואו במקומות בהם מתקיימת כל פעילות.
  במקומות בהם מאוחסנים חומרים מסוכנים יהיו בכל עת אמצעי כיבוי מתאימים בהתאם לסוג החומר המסוכן, לרבות מטפים לכיבוי אש, בגדלים ומשקלים שונים.
  קיימים מספר סוגי מטפים המכילים סוגי חומר כיבוי שונה.

  סיוג המטף

  מתאים לשימוש בסוגי שריפות

  אינו מתאים לסוגי שריפות

  אבקה יבשה

  נוזלים דליקים במיכל פתוח או במקרה שפיכה על השטח , שמן גריז, בטוח בשימוש על אביזרי חשמלמתאים גם לכיבוי מוצקים עץ, נייר.

  לשריפה במערכות חשמל עדינות, מנועים, גורם נזק ללוחות חשמל.

  הלון

  מתאים לכל סוגי הדליקות, דלק, מוצקים, גזים.

  למקומות פתוחים

  CO2

  מתאים לכל סוגי הדליקות, דלק, מוצקים, גזים.

  למקומות פתוחים

  קצף

  כיבוי במכלי דלק קטנים וגדולים הפתוחים מלמעלה .

  לשפיכות דלק על הקרקע


  זיהוי וסימון אותיות על מטפים

  מטפים לכיבוי אש מסומנים באותיות לועזיות לצורך זיהוי והתאמה לסוג השריפה והסיכון.
  A - מתאים לכיבוי חומרים מוצקים דליקים.
  B - מתאים לכיבוי נוזלים דליקים.
  C - מתאים לכיבוי שריפות חשמל.
  D - מתאים לכיבוי מתכות קלות