• ברוכים הבאים לאתר של חברת א.ד שרות והדרכה בבטיחות.
 • עדכונים בקרוב על קורסים שנפתחים החודש...
 • מעוניינים בשרותי בטיחות, הדרכות, רישיונות למלגזות, עבודה בגובה, בטיחות בבית ועוד... התקשרו אלינו: 052-3864141
 • 90%

  תיק שטח

  לצורך הכנת תיק – השטח אבקש לשלוח אליי בדואר – אלקטרוני את הפרטים הבאים:

  1. רקע היסטורי – מתוארך בשנים* , ותמונת לוגו בית – האריזה . *לדוגמא: שנת הקמת בית – האריזה , שנה שבה נחתם הסכם שגרם לבית – האריזה להתרחב – היווה נקודת מפנה וציון דרך עבור בית – האריזה , שנת הקמת מבנה מסוים ( חדרי \ דלתות קירור )  או אגף חדש . וכן הלאה .

  2. פרופיל החברה : שם המפעל , תאריך יסוד המפעל , תחום פעילות המפעל , המפעל משווק __ טון פירות , במשמרות בנות __ שעות, בעונות __ , במפעל עובדים כ__ עובדים בממוצע בחודשי הקטיף והאריזה וביתר חודשי השנה __ עובדים.

  3. מדיניות האיכות של בית – האריזה – הוצג למשה, המסמך לשליחה.

  4. מבנה ארגוני – תרשים מלבנים המתאר את מיקום בעלי התפקידים בבית – האריזה .

  5. דרכי התקשרות בעת אירוע ( להוסיף אנשי קשר במידת הצורך ) :

  בשעת חירום יש להודיע לעובדים הבאים :

  מס'

  תפקיד

  שם ושם משפחה

  כתובת מגורים

  טלפון בבית

  טלפון נייד

  1

  מנכ"ל

  2

  מנהל תפעול

  3

  ממונה בטיחות

  4

  מנהל אחזקה

  5


  1. מיקום המבנה : (יש למלא ערכי המיקום המדויק של בית – האריזה)

  מצפון – לדוגמא: כניסה למשאיות

  מדרום- לדוגמא: בית עסק זעיר

  ממערב- לדוגמא: כביש גישה פנימי למושב

  וממזרח- לדוגמא: מבנה של חברת x

  1. מיקום רחבות כינוס והיערכות: האם קיים נוהל חרום להגבלת תנועה על הכביש העוקף עם המושב במקרה של אירוע חרום,

  היכן הוגדרו רחבות הכינוס וההערכות לכוחות החרום בבית - האריזה , המשמשות כשטח הערכות בעת אירוע חרום .

  1. מהם דרכי החדירה למבנה – אזורים בהם ניתן להציב רכבי כיבוי והצלה. דוגמאות : חדירה למבנה תבוצע דרך הכניסה הראשית , חדירה דרך כניסה למשאיות עד לאזור חדר מסגר , חדירה דרך אזור העמסה למשאיות , וכן הלאה .

  2. בעת אירוע חרום ( שריפה , נפילת טילים , פעילות חבלנית עוינת ) היכן נקבעו רחבות הפינוי לעובדים מבית – האריזה .

  3. כניסה ראשית : האם השער החשמלי מאויש בלילה על – ידי שומר , כיצד מתבצעת פתיחתו ביום ובליל , אצל מי נמצאים המפתחות \ השלט האלקטרוני לשער . באילו שעות ביום ובלילה מתקיימת השמירה. באלו מספרי טלפונים ניתן להשיג את השומר \ האחראי שפותח את השער החשמלי בעת חרום.

  4. אוכלוסייה ופעילות – אוכלוסיית העובדים מורכבת מ: גברים\נשים , כמה עובדים בשעות היום וכמה בלילה , כמה עובדים בכל משמרת , כמה קבלנים וכמה עובדי קבלן מועסקים ובאלו משמרות \ עונות \ חודשים. באילו מועדים (חודשים) אוכלוסיית העובדים הכי גבוהה במספרה .

  5. מחלקות ומשמרות – עובדי אריזה , עובדי מנהלה , ואחזקה – באילו משמרות עובדים בוקר\ערב , האם בשעות הערב ישנו מנהל תורן .

  6. תנועת כלי רכב – תנועת המשאיות אל בית – האריזה בין השעות , תנועת המשאיות מבית – האריזה בין השעות .

  7. חשמל ואנרגיה – היכן נמצא מפסק זרם ראשי.

  8. תאורת חרום – היכן ממוקמת בדיוק ובאילו אזורים .

  9. היכן ממוקם חדר החשמל הראשי .

  10. מערכת מים – אספקת מים – ממי מקבל בית – האריזה את אספקת המים המגיעה אל מערכת הכיבוי , הידרנטים וגלגלונים.

  ( לדוגמא: בית – האריזה מקבל את אספקת המים דרך הצנרת המושבית בצנרת "4 ) .

  1. מערכת(רכזת) גילוי אש – למי מחייגת בבית – האריזה \ במושב (פרט לנציבות כיבוי – אש) רכזת גילוי אש בעת שריפה .

  2. מערכת כריזה בחרום – היכן נמצאת בבית – האריזה , האם מכסה את כל שטחו , האם מחוברת גם למכשירי טלפון , האם מגובה בעזרת מערכת אל – פסק UPS .

  3. נהלי חרום – מהו הנהל הכללי (בכמה שורות ) לכיבוי דליקה בבית – האריזה , האם קיים צוות כיבוי לטפל בדליקה שפרצה בשלביה הראשוניים.

  4. הדרכת עובדים – האם בוצעה הדרכת אש. לצרף אישור דיגיטלי בתוקף , בדבר הדרכת העובדים .

  5. פעולות מערך הכיבוי – על – פי שיחתי עם אייל ישנם 2 מוקדי כיבוי לבית–האריזה:

  1. תחנת בני – הודה (מהו המרחק המשוער של תחנת הכיבוי בקילומטרים מבית – האריזה).

  2. תחנה הראשית קריית – שמונה (נא לציין רחוב התחנה).

  1. דרכי וצירי גישה הם:

  1. לציין דרך ראשית:

  2. לציין דרכים חלופיות לבית – האריזה :

  1. היכן המקומות שהוגדרו לחפ"ק הכיבוי – בתכנית המבנה צוין שעמדת החפ"ק ליד ארון החשמל בפינת מבנה המשרדים , האם ישנה עוד עמדת חפ"ק כיבוי .

  2. אישורים – האם ניתנו לשירותי הכיבוי כל האישורים , יש לשלוח העתקים דיגיטליים לצורך שידוכם לנספחים בתיק השטח.

  3. נספח – חישוב מטען אש

  1. אבקש לדעת  כמה קילוגרם קרטון יש בקומת הקרקע וכמה קילוגרם עץ יש בקומת הקרקע ובכמה מ"ר , חישוב מ"ר יעשה עם אייל ביום א' , הכמויות חייבות להיות במקסימום של תכולה.

  2. אותו הדבר לגבי הגלריה , אם הקרטון והעץ מחולקים לחדרים נפרדים בכמויות , יש לבצע חישוב בנפרד לכל חדר. במקסימום תכולה. חישוב מ"ר לכמות חומר ,קרטון + עץ, יעשה עם אייל ביום א'.

  1. נספח – אישורים


  רשימת האישורים מצורפת בזאת:

  1. אישור בדיקה תקופתית למערכת גילוי(לרבות רכזת) וכיבוי אש

  2. אישור תקינות ציוד כיבוי אש (ברזי שריפה , גלגלונים , זרנוקים)

  3. אישור תקינות מערכת חשמל

  4. אישור מערכת תאורת חרום

  5. אישור תקינות מערכת כריזה

  6. אישור תקינות מערכת גפ"מ

  7. אישור תקינות תחזוקה שנתית למפוחי שחרור – עשן .

  8. אישור בדיקה תקופתית לגנרטור בחרום אחת ל – 5 שנים על ידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מעשי ובהתאם להוראות היצרן.

  9. אישור תקינות מערכת ספרינקלרים

  1. נא לצרף נהל חרום מתאריך___ (אם אין נהל חרום נא לציין)

  1. תשריט תשתיות – מים , ביוב , חשמל ותקשורת

  1. תכנית הנדסית דיגיטלית – לכל תיק שטח פיזי יש לשכפל העתק.


  1. אגיע ביום א' להמשך העבודה על תיק השטח.

  1. תיק השטח ערוך ברובו למעט חישוב מטען האש ואישורי תקינות ובדיקה שיתקבלו בהמשך.
  אל : מנהלת בית סביון

  מאת : אברהם – ממונה בטיחות

  הנדון : פגישת הכרות  ג.נ

  1. פגישת הכרות עם המנהלת החדשה  של בית סביון

  2. סיכמנו להיפגש בתחילת חודש מאי ולתכנן את פעילות הבטיחות

  שרון

  נוי – בית זרע

  אברהם – ממונה בטיחות

  הנדון : הדרכות

  1. הדרכות / רענון לעובדי הנוי – עבודה בגובה / מכונה ניידת / מלגזוץ

  2. בדיקת בודק מוסמך לעגורן