• ברוכים הבאים לאתר של חברת א.ד שרות והדרכה בבטיחות.
 • עדכונים בקרוב על קורסים שנפתחים החודש...
 • מעוניינים בשרותי בטיחות, הדרכות, רישיונות למלגזות, עבודה בגובה, בטיחות בבית ועוד... התקשרו אלינו: 052-3864141
 • 90%

  תכולת תיק בטיחות


  1- צבר דפים של נהלי עבודה
  2- פנקס הדרכות
  3- תוכנית בטיחות
  4- מבנה ארגוני של מערך הבטיחות
  5- טבלת ביצוע הדרכות שנתית
  6- צילום רישיונות נהיגה
  7- צילום אישור לבדיקות רפואיות של העובדים
  8- הסמכות / קורסים של העובדים

  9- טופס מינוי לעובדים המחויב בחוק
      1- עגורנים
      2- מכונות
      3- מלגזות
      4- מעלית משא

  10- תסקירי בטיחות:
      1- עגורנים
      2- מלגזה
      3- מעלית משא
      4- קולט אוויר (קומפרסור )
      5- אביזרי הרמה

  11- אישור כיבוי אש
  12- טופס בטיחות והחתמת קבלנים
  13- תוכנית בניה של המבנה
  14- צוות ו.בטיחות
  15- צוות חירום
  16- תסקיר מפגעים וסיכונים
  17- שמות העובדים עם הפרטים האישיים
  18- ריכוז מס' טלפונים עם מוסדות
  19- פירוט הכלים לבודק מוסמך

  20- פירוט הבדיקות שאנו חייבים לבצע
      1- בדיקות כיבוי אש ארונות + מטפים
      2- בדיקת ערכת עזרה ראשונה
      3- בדיקת ארקות מבנה (יסוד)
      4- בדיקות קרינה ארונות חשמל

  21- תוספות ייחודיות